Ook aardgas werd geliberaliseerd

(archieftekst)

Het Vlaamse parlement keurde het aardgasdecreet goed op woensdag 20 juni 2001. Dit decreet is volledig analoog aan het elektriciteitsdecreet, zodat u sinds 1 juli 2003 ook uw gasleverancier vrij kan kiezen.

Zoals voor elektriciteit is er ook voor gas een scheiding tussen de ondernemingen die gas verkopen en deze die het gas vervoeren. Een gasvervoersmaatschappij (Fluxys of een intercommunale) kan zich niet langer verzetten wanneer een gasverkoper (bijvoorbeeld Essent of Nuon) gebruik wenst te maken van haar leidingennet.

De huidige intercommunales mogen trouwens ook niet langer gas verkopen : zij hebben hun verkoopactiviteiten moeten afstaan.

Het heeft lange tijd geduurd, maar er zijn nu ook nieuwe leveranciers voor gas.

Het goedgekeurde decreet en zijn uitvoeringsbesluiten vindt u op www.vreg.be/vreg/regelgeving/decreet.htm

De aardgasleveranciers vindt u eveneens op de website van de VREG.


Terug naar startpagina Gas