Gaskorting toegekend in juli 2006

(archieftekst)

In onze archieven van 2006 lezen we hierover het volgende:

2,2 miljoen Belgische gezinnen kregen een aardgascheque ter waarde van minstens 44,05 euro als compensatie voor de gestegen gasprijzen tijdens de winter van 2005-2006.

Een korting als een percentage op het verbruik zelf bleek te moeilijk in te voeren. Daarvoor zou men moeten wachten op de eindafrekening, die voor sommige gezinnen maar in midden 2007 zou kunnen vallen.

De tussenkomst was dus voor iedereen hetzelfde, ongeacht hoeveel aardgas je verbruikte. De korting werd gegeven op de eerstvolgende factuur na 1 juli 2006, ook indien die factuur slechts de betaling van een voorschot behelsde. Voor personen die slechts een gedeelte van het eerste semester van 2006 met aardgas hebben verwarmd, werd de toelage proportioneel verminderd met de verbruiksperiode.

De gaskorting was alleen bedoeld voor huishoudelijke klanten. Ingeval van gemengd gebruik door zelfstandigen, moest een formulier worden ingevuld om aan te geven welke oppervlakte van de woning voor privégebruik werd aangewend en welke oppervlakte voor het uitgeoefende beroep.

Er zijn in België 161.500 gezinnen die genieten van het sociaal tarief voor aardgas. Voor hen bedroeg de aardgastoelage 80 euro.

Opgelet: voor verwarming met stookolie werd de korting op een andere manier toegekend. Daar werd wel degelijk een percentage op het energieverbruik toegepast. Op www.mazoutprijs.be kan je nagaan wat vandaag de stookolieprijs voor huishoudelijk gebruik is. Hierdoor kan je je gasverbruik uit het verleden vergelijken met datgene wat je vandaag met mazout zou verbruiken.

Voor diegenen die met elektriciteit verwarmen werd geen toelage voorzien. De elektriciteitskosten waren veel minder verhoogd dan de gas- en mazouttarieven. Nuttige informatie over de elektriciteitstarieven vindt u op www.stroomtarieven.be

Op www.verwarmingskosten.be vind je anderzijds nuttige informatie over verwarming en isolatie, onder andere ook met houtverwarming (houtpellets en houtkachels)Terug naar startpagina Gas